Inseminační technik Libřice u HK

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti AGROFERT, a.s., IČO: 26185610, Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 a další firmy koncernu, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Společní správci:
PENAM, a.s., IČO: 46967851, Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
Primagra, a.s., IČO: 45148155, Nádražní 310, 262 31 Milín
NAVOS, a.s., IČO: 47674857, Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž
Cerea, a.s., IČO: 46504940, Pardubice, Dělnická 384, PSČ 53125
Synthesia a.s., IČO: 60108916, Semtín 103, 530 02 Pardubice
ZZN Pelhřimov a.s., IČO: 46678140, Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov
AGROTEC a.s., IČO: 00544957, Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče
CENTROPROJEKT Group a.s., 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín
ZZN Polabí, a.s., IČO: 45148210, K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín
AFEED, a.s., IČO: 28167813, Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče
Fatra, a.s., IČO: 27465021, třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
SPV Pelhřimov, a.s., IČO: 25157507, Plevnice 42, 393 01 Olešná
LIPRA PORK, a.s., IČO: 46356118, Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami
ANIMO Žatec, a.s., IČO: 00044628, č.p. 33, 440 01 Lišany
AGF Food Logistics, a.s., IČO: 24151114, č.p. 60, 588 61 Kostelec
UNITED BAKERIES a.s., IČO: 28976231, Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ 15500

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy